Jeg kan hjelpe med å lage:
Jeg selger bøker:
- kommunikasjons- og mediestrategier

- pressemeldinger, slagord, andre tekster

- gi råd om valg av informasjonskanaler, tidspunkt og målgrupper

- bidra med språklig bearbeiding/kreativ bearbeiding av dokumenter mv / timepris

Jeg kan bidra med idémaking:

Ved å bruke min erfaring fra utvikling av informasjon til etablerere, annet informasjonsarbeid, journalistikk, skoleverket, forsvaret, statsvitenskap, by- og bygdemiljø, vil jeg gjerne gi deg mange innspill til ditt prosjekt i støpeskjeen. (Daværende miljøvernminister Børge Brende kalte meg i et brev for Grønn innovatør. Det høres greit ut.)

Etterpå får du komme frem til de mest matnyttige, sammen med din revisor eller økonomirådgiver / timepris

- Hallingdal og ville fjell – mellom øst og vest

 Les mer om det her

- Dikt, fjell og rock'n roll.

 Les mer om det her

- Fra Rossdalen til Rødehavet - fra Nordfjella til det nære Østen

 Les mer om det her
 

Spør meg gjerne også om:

- muligheter for guiding i naturen

- Guiding i fjellet sommeren 2004. Se her

- bidrag til utredning, oppsyn, registrering


Jeg tilbyr foredrag:

- Bærekraftig utvikling i fjellbygdene: bygge på 10 000 år med natur og kultur.


Priser for tjenester fra OVS Kommunikasjon beregnes i utgangspunktet slik: 800,- kr pr. time

Brosjyre april 2005. Se pdf